Sihirbazlık Sanatı Hakkında

Sihirbazlık Sanatı Hakkında

Tiyatrodan çok daha önceden beri dünya tarihinde var olan ve başlangıcında mistik çerçevenin hakim olduğu sihirbazlık sanatı, tarih içinde pek çok uzun süreli duraklama dönemleri yaşamış ve XIX. yüzyıldan itibaren kendisine ifade özgürlüğü bulup önce “bilimsel” öğelerle ve daha sonra XX. yüzyılın başından itibaren de “sahne sanatı” niteliği ile kendisini tanımlamıştır.

Dilimizde, sihirbazlık sanatını tanımlamak için “hokkabaz”, “illüzyonist”, “gözbağcı” terimleri de kullanılmaktadır. Sihirbazlık sanatına yakıştırılmış sıfatlardan gözbağcılık, sihirbazlığı sadece göz yanılsamalarına dayanan bir “beceri” gibi tarif etme alışkanlığının ürünüdür.

Sihirbazın amacı seyircisine bir “oyun” sunmak değil, estetik değeri olan bir “sihirli an” yaşatmaktır ve buradaki temel ilke bu sihirli anın sadece bir bilmece-oyun sunma becerisine dönüşmeyip sanat değeri olan bir tarzda sunulmasıdır. Bu tanımdan yola çıkarsak, bizim bahsettiğimiz sihirbazlığın birtakım doğaüstü uğraşlarla hiçbir ilişkisi olmadığı, büyü, fal, medyumluk gibi konularla uğraşanlarla yollarımızın ayrı olduğu herhalde açıkça anlaşılmaktadır.

Yaratılması düşünülen “sihirin” yaşamla bağlantılı olduğu, kullanılan tüm sihirbazlık araçlarının bu anlamda yaşam simgeleri olduğu unutulmamalıdır. Aksi halde sihirbazlık araçları basit birer oyuncak olmaktan öteye geçemeyecek ve yine aynı şekilde sihirbazda fazlası ile öne çıkacak bir teknik ustalık belirtisi de, meydana getirilmesi için onca emek harcanan sihirli anı yok edecektir.

Sihirbazlık uzun bir eğitim süreci içinde öğrenilebilen bir sahne sanatıdır, birkaç “oyun” ya da “teknik sır” öğrenmekle sihirbaz olunamaz, tıpkı bir tiyatro oyununu ezbere bilmekle tiyatro sanatçısı olunamayacağı gibi! Sihirbazlık eğitimi; sahne bilgisi, illüzyon repertuarı bilgisi, değişik mekan teknikleri, oyun uygulama teknikleri, beden kullanımı ve beden dili, seyirci psikolojisi, ışık bilgisi, makyaj bilgisi, kostüm bilgisi, araç yapım bilgisi, sihirbazlık tarihi bilgisi gibi pek çok konuyu kapsar.

Modern sihirbazlık yeni bir boyut, yeni bir anlam kazanmıştır. Artık sihirbaz, birtakım “hileli kutular” kullanan değil, herkesin dokunup kontrol edebildiği, çoğu zaman her gün kullandığımız eşyalarla da “mucizeler” yaratan bir kişidir ve bu kişi uzakta, her türlü teknik hileye uygun sahnede değil, yakınımızda da bulunabilmektedir; böylece, elimizin dokunacağı mesafeye gelmiş olan “sihir” her zamankinden daha eğlendirici ve etkileyicidir..